LedenIngelogd blijven
 Wachtwoord opvragen of Registreer

Vorming Jeugdhulp

Steunpunt Jeugdhulp kreeg de opdracht om, in samenwerking met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en het Steunpunt Expertisenetwerken ook in  2015 een intersectoraal vormings- en trainingsaanbod uit te werken dat jeugdhulpverleners in staat moet stellen om hun opdrachten op te nemen in het vernieuwde jeugdhulplandschap.

Op deze website vinden jeugdhulpverleners alle informatie met betrekking tot het programma; data, zalen, maar ook cursusmateriaal en teksten.

Deze vorming kwam tot stand onder impuls en met de financiële steun van de Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.Beste,

De vormingen, workshops, casustafels/ dialoogmomenten die onder de noemer " Vorming Jeugdhulp" georganiseerd werden, zijn op dit ogenblik afgelopen.

Alle informatie mbt deze vormingen, casustafels,... kan u terugvinden onder de rubriek documentatie.

In het kader van Vorming Jeugdhulp werd het werkveld ook bevraagd op good practices. Hier vindt u een overzicht.Laatste berichten

Dialoogmomenten gemandateerde voorzieningen- werkveld regio West Vlaanderen - geannuleerd.

06/06/2016

Lees meer

Deel je good practice in het nieuwe jeugdhulplandschap !!

28/10/2015

Elke hulpverlener en organisatie heeft moeten zoeken hoe hij of zij in het jeugdhulplandschap waarin we sinds 2014 aan het werk zijn, tot goede hulpverlening kan komen voor en met de cliënt. Dat zoeken heeft geleid tot aanpassingen: nieuwe brochures, nieuwe methodieken of extra nadruk op bepaalde reeds gekende methodieken, nieuwe of aangepaste samenwerkingsverbanden, wijzigingen in organisatie-structuur,… Al deze initiatieven of ‘good practices’ proberen we in kaart te brengen om te kijken hoe we elkaar daarover kunnen inspireren. Een aantal derdejaarsstudenten maatschappelijk werk van de Karel de Grote-hogeschool werken mee aan deze opdracht. Ook u kan uw steentje bijdragen aan het onderzoek door het invullen van een digitale vragenlijst. Het invullen hiervan vraagt slechts 15 minuten van uw tijd. Alvast hartelijk dank om hieraan deel te nemen

Lees meer

Impulsdag. Samenwerken in de jeugdhulpverlening. Casustafels te Limburg worden verplaatst naar 24 september 2015 !!

11/09/2015

Vorming jeugdhulp - casustafels in het jeugdhulplandschap - en impulsdag 'netwerken met PIT' slaan de handen in elkaar! Er zouden dus twee maal casustafels rond jongeren plaatsvinden, met een overlappende focus. Het lijkt ons een grote meerwaarde voor iedereen om hier één groot initiatief van te maken, waardoor deelnemers een groter netwerk kunnen ontmoeten en meer van elkaar kunnen leren,…. Om die reden organiseren we één groot initiatief rond samenwerken rond jongeren - al dan niet met een mentale beperking - in het jeugdhulplandschap: Impulsdag. Samenwerken in de jeugdhulpverlening. Het ontmoeten van een groot netwerk hulpverleners, intersectorale uitwisseling en kennisdeling aan de hand van praktijkcasussen, staan daarbij op de voorgrond.

Deze Impulsdag: Samenwerken in de Jeugdhulpverlening. zal doorgaan op 24 september 2015 te Beringen.

Inschrijven is mogelijk tot en met 17 september ! Alle informatie vindt u hier !

Alle ingeschreven deelnemers voor de casustafels op 2 oktober werden hier persoonlijk of bij mail van verwittigd. Voor meer informatie mag u ons contacteren: annemie@steunpuntjeugdhulp.be

Lees meer

Ook benieuwd naar ervaringen met de casustafels over het nieuwe jeugdhulplandschap ?

09/06/2015

In het najaar organiseren we in alle Vlaamse regio's casustafels over het nieuwe jeugdhulplandschap. Praktijkwerkers gaan rond de tafel om in intersectoraal debat en in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de ITP, OCJ en VK een aantal casussen te bespreken.

Het initiatief werd in 2014 al een keer georganiseerd in de regio Oost-Vlaanderen. Ben jij ook benieuwd hoe dit beleefd werd ? Hier vind je enkele reacties.

Lees meer

Nieuwe datum casustafels West-Vlaanderen: 29 oktober 2015!

11/05/2015

De onlangs uitgestelde casustafels in de regio West-Vlaanderen, zullen plaatsvinden op 29 oktober 2015. Je kan alle informatie hier vinden.  Het aantal plaatsen is beperkt per sector, wees er snel bij !!

Heb je een casus die je wil voorleggen, aarzel niet ons te contacteren:  annemie@steunpuntjeugdhulp.be

Lees meer

Casustafel West Vlaanderen - 21 mei 2015 - uitgesteld!

05/05/2015

De casustafels voor de regio West-Vlaanderen die gepland waren op 21 mei 2015, worden uitgesteld naar het najaar 2015. Alle betrokken deelnemers zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

Hou de website in het oog voor de nieuwe datum in najaar 2015 !!

Lees meer


No records found

 

 

Over

Een initiatief van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt Expertisenetwerken en Steunpunt Jeugdhulp (opdrachthouder).
In opdracht van Integrale Jeugdhulp. (In 2013 in samenwerking met de Permanente Ondersteuningscellen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding,)

by naus.be