LedenIngelogd blijven
 Wachtwoord opvragen of Registreer

Vorming Jeugdhulp

Steunpunt Jeugdhulp kreeg de opdracht om, in samenwerking met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en het Steunpunt Expertisenetwerken ook in  2015 een intersectoraal vormings- en trainingsaanbod uit te werken dat jeugdhulpverleners in staat moet stellen om hun opdrachten op te nemen in het vernieuwde jeugdhulplandschap.

Op deze website vinden jeugdhulpverleners alle informatie met betrekking tot het programma; data, zalen, maar ook cursusmateriaal en teksten.

Deze vorming kwam tot stand onder impuls en met de financiële steun van de Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.Welkom op de website van Vorming Jeugdhulp.

Op deze site vind je alle praktische informatie over de vormingen over het vernieuwde jeugdhulplandschap.

We kondigen je graag volgende activteiten al aan:

13/05/2016 Informatiedag Netwerkgericht Werken

27/05/2016 Verdiepingsdag Netwerkgericht Werken

02/06/2016 Dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak in de samenwerking met de gemandateerde voorzieningen.-regio Ieper

09/06/2016 Dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak in de samenwerking met de gemandateerde voorzieningen.-regio Aalst- Oudenaarde

10/06/2016 Dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak in de samenwerking met de gemandateerde voorzieningen.- regio Deinze/Eeklo Gent

20/06/2016 Dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak in de samenwerking met de gemandateerde voorzieningen.-regio Waas en DenderLaatste berichten

Deel je good practice in het nieuwe jeugdhulplandschap !!

28/10/2015

Elke hulpverlener en organisatie heeft moeten zoeken hoe hij of zij in het jeugdhulplandschap waarin we sinds 2014 aan het werk zijn, tot goede hulpverlening kan komen voor en met de cliënt. Dat zoeken heeft geleid tot aanpassingen: nieuwe brochures, nieuwe methodieken of extra nadruk op bepaalde reeds gekende methodieken, nieuwe of aangepaste samenwerkingsverbanden, wijzigingen in organisatie-structuur,… Al deze initiatieven of ‘good practices’ proberen we in kaart te brengen om te kijken hoe we elkaar daarover kunnen inspireren. Een aantal derdejaarsstudenten maatschappelijk werk van de Karel de Grote-hogeschool werken mee aan deze opdracht. Ook u kan uw steentje bijdragen aan het onderzoek door het invullen van een digitale vragenlijst. Het invullen hiervan vraagt slechts 15 minuten van uw tijd. Alvast hartelijk dank om hieraan deel te nemen

Lees meer

Impulsdag. Samenwerken in de jeugdhulpverlening. Casustafels te Limburg worden verplaatst naar 24 september 2015 !!

11/09/2015

Vorming jeugdhulp - casustafels in het jeugdhulplandschap - en impulsdag 'netwerken met PIT' slaan de handen in elkaar! Er zouden dus twee maal casustafels rond jongeren plaatsvinden, met een overlappende focus. Het lijkt ons een grote meerwaarde voor iedereen om hier één groot initiatief van te maken, waardoor deelnemers een groter netwerk kunnen ontmoeten en meer van elkaar kunnen leren,…. Om die reden organiseren we één groot initiatief rond samenwerken rond jongeren - al dan niet met een mentale beperking - in het jeugdhulplandschap: Impulsdag. Samenwerken in de jeugdhulpverlening. Het ontmoeten van een groot netwerk hulpverleners, intersectorale uitwisseling en kennisdeling aan de hand van praktijkcasussen, staan daarbij op de voorgrond.

Deze Impulsdag: Samenwerken in de Jeugdhulpverlening. zal doorgaan op 24 september 2015 te Beringen.

Inschrijven is mogelijk tot en met 17 september ! Alle informatie vindt u hier !

Alle ingeschreven deelnemers voor de casustafels op 2 oktober werden hier persoonlijk of bij mail van verwittigd. Voor meer informatie mag u ons contacteren: annemie@steunpuntjeugdhulp.be

Lees meer

Ook benieuwd naar ervaringen met de casustafels over het nieuwe jeugdhulplandschap ?

09/06/2015

In het najaar organiseren we in alle Vlaamse regio's casustafels over het nieuwe jeugdhulplandschap. Praktijkwerkers gaan rond de tafel om in intersectoraal debat en in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de ITP, OCJ en VK een aantal casussen te bespreken.

Het initiatief werd in 2014 al een keer georganiseerd in de regio Oost-Vlaanderen. Ben jij ook benieuwd hoe dit beleefd werd ? Hier vind je enkele reacties.

Lees meer

Nieuwe datum casustafels West-Vlaanderen: 29 oktober 2015!

11/05/2015

De onlangs uitgestelde casustafels in de regio West-Vlaanderen, zullen plaatsvinden op 29 oktober 2015. Je kan alle informatie hier vinden.  Het aantal plaatsen is beperkt per sector, wees er snel bij !!

Heb je een casus die je wil voorleggen, aarzel niet ons te contacteren:  annemie@steunpuntjeugdhulp.be

Lees meer

Casustafel West Vlaanderen - 21 mei 2015 - uitgesteld!

05/05/2015

De casustafels voor de regio West-Vlaanderen die gepland waren op 21 mei 2015, worden uitgesteld naar het najaar 2015. Alle betrokken deelnemers zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

Hou de website in het oog voor de nieuwe datum in najaar 2015 !!

Lees meer

Casustafels in alle regio's IJH ! Schrijf je snel in !

20/04/2015

Op 21 mei gaan we van start en organiseren we een dag met casustafels in de regio West-Vlaanderen. In het najaar trekken we heel Vlaanderen door. Je kan deelnemen aan de casustafels op volgende dagen:

Wil je een casus voorleggen ( anoniem of hypothetisch), aarzel dan niet ons te contacteren: annemie@steunpuntjeugdhulp.be

Wil je mee komen denken en uitwisselen? Schrijf je dan snel ! Er zijn slechts 100 plaatsen ( en een beperkt aantal per sector) beschikbaar !

Lees meer


Verdiepingsdag Netwerkgericht werken

27 mei 2016 - De Factorij Schaarbeek

Een verdiepende dag waar organisaties en praktijkwerkers het woord nemen over hun ervaringen.  Ook het onderzoek naar de beleving van cliënten én hulpverleners wordt voorgesteld. Nadien kan je zelf mee nadenken vanuit je eigen praktijk met inbreng van experten.

Tijdens een inleiding schetsen we de grote contouren van krachtgericht werken, netwerkgericht werken en vermaatschappelijking van de zorg.

Daarna presenteren we een praktijkverhaal. De vzw’s Tonuso, Sporen, Amber, jongerenwelzijn Vlaams-Brabant en Brussel werkten samen om  netwerkgericht werken te implementeren  in hun organisaties.
Ze brengen jullie een boeiend verhaal van vallen, opstaan en weer doorgaan. Samen met hogeschool Odisee koppelden ze hier ook een onderzoek aan naar de beleving van cliënten en naar de beleving van hulpverleners.

Na de middag gaan we in kleine groepen, heel concreet en interactief aan de slag met een concrete casus. Wat zou jij doen? Wat kan jij doen? Wat vind je moeilijk? Wat kan een extern aanbod betekenen? We zoeken samen naar mogelijkheden, wisselen ervaringen, inzichten en good practices uit. Samen met praktijkdeskundigen en externe aanbieders zoals LUS, EK-c, DOP…. gaan we hierover in dialoog.  
 

27/05/2016 
Dialoogmoment: verontrusting en maatschappelijke noodzaak in de samenwerking met de gemandateerde voorzieningen - regio Ieper

De gemandateerde voorzieningen (OCJ en VK) zijn ondertussen één jaar De gemandateerde voorzieningen (OCJ en VK) zijn ondertussen 2 jaar operationeel. De begrippen ‘verontrusting’ en ‘maatschappelijke noodzaak’ zijn richtinggevend voor de plaats en de werkwijze van hun tussenkomst. Via een intervisie met praktijkmedewerkers rond casussen willen de gemandateerde voorzieningen de samenwerking met de welzijnspartners optimaliseren opdat de kinderen en jongeren sneller noodzakelijke hulp kunnen bekomen. We garanderen per intervisiegroep een mix van aanmelders, consulenten van het OCJ, consultgevers OCJ en medewerkers van het vertrouwenscentrum kindermishandeling.

02/06/2016 
Dialoog tussen de gemandateerde voorzieningen en het werkveld. - regio Aalst/Oudenaarde

Via een dialoog tussen de medewerkers van de gemandateerde voorziening en de hulpverleners
willen we komen tot een optimale samenwerking tussen de gemandateerde voorzieningen
en welzijnspartners.

Het dialoogmoment heeft als doelstelling het startmoment te zijn voor het netwerk jeugdhulp
om te komen tot goede samenwerkingsafspraken in situaties waar hulp maatschappelijk
noodzakelijk wordt. Er wordt vertrokken vanuit elkaars verwachtingen, rekening houdend met
elkaars mogelijkheden en zoekend naar opportuniteiten die een samenwerking met zich meebrengt.
Daarnaast is er ruimte voor goede praktijken en kan bekeken worden op welke manier
er van elkaar geleerd kan worden.

09/06/2016 
Dialoog tussen de gemandateerde voorzieningen en het werkveld. -regio Deinze/Eeklo/Gent

Via een dialoog tussen de medewerkers van de gemandateerde voorziening en de hulpverleners
willen we komen tot een optimale samenwerking tussen de gemandateerde voorzieningen
en welzijnspartners.

Het dialoogmoment heeft als doelstelling het startmoment te zijn voor het netwerk jeugdhulp
om te komen tot goede samenwerkingsafspraken in situaties waar hulp maatschappelijk
noodzakelijk wordt. Er wordt vertrokken vanuit elkaars verwachtingen, rekening houdend met
elkaars mogelijkheden en zoekend naar opportuniteiten die een samenwerking met zich meebrengt.
Daarnaast is er ruimte voor goede praktijken en kan bekeken worden op welke manier
er van elkaar geleerd kan worden.

10/06/2016 
Dialoog tussen de gemandateerde voorzieningen en het werkveld. - regio Waas en Dender

Via een dialoog tussen de medewerkers van de gemandateerde voorziening en de hulpverleners
willen we komen tot een optimale samenwerking tussen de gemandateerde voorzieningen
en welzijnspartners.

Het dialoogmoment heeft als doelstelling het startmoment te zijn voor het netwerk jeugdhulp
om te komen tot goede samenwerkingsafspraken in situaties waar hulp maatschappelijk
noodzakelijk wordt. Er wordt vertrokken vanuit elkaars verwachtingen, rekening houdend met
elkaars mogelijkheden en zoekend naar opportuniteiten die een samenwerking met zich meebrengt.
Daarnaast is er ruimte voor goede praktijken en kan bekeken worden op welke manier
er van elkaar geleerd kan worden.

20/06/2016 

 

 

Over

Een initiatief van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt Expertisenetwerken en Steunpunt Jeugdhulp (opdrachthouder).
In opdracht van Integrale Jeugdhulp. (In 2013 in samenwerking met de Permanente Ondersteuningscellen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding,)

by naus.be